కర్కాటక రాశి ఫలితములు 2021-2022

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం లో కర్కాటక రాశి వారికి [Sri Plava Nama Samvatsara Karkataka Rasi Phalitalu 2021-2022] ఆదాయం – 14, వ్యయం – 02 & రాజపూజ్యం – 06, అవమానం – 06 గా ఉన్నాయి. సాధారణంగా పునర్వసు 4వ పాదము (హి), పుష్యమి 1, 2, 3, 4 పాదములు (హు, హె, హో, డా), ఆశ్లేష 1, 2, 3, 4 పాదములు (డీ, డు, డే, డో) వారు కర్కాటకరాశి లోకి వస్తారు. శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సర ఉగాది కర్కాటకరాశి ఫలాలు [Karkataka Rasi Phalalu 2021] ఈ వీడియో లో వివరంగా గమనించగలరు.

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సర రాశి ఫలితాలు 2021