మేష రాశి ఫలితములు 2021-2022

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం లో మేష రాశి వారికి [Sri Plava Nama Samvatsara Mesha Rasi Phalitalu 2021-2022] ఆదాయం – 08, వ్యయం – 14 & రాజపూజ్యం – 04, అవమానం – 03 గా ఉన్నాయి. సాధారణంగా అశ్వని 1, 2, 3, 4, పాదములు (చూ, చే, చో, లా) భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు (లీ, లూ, లే, లో) కృత్తిక 1వ పాదము (ఆ) వారు మేషరాశి లోకి వస్తారు. శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సర ఉగాది మేషరాశి ఫలాలు [Mesha Rasi Phalalu 2021] ఈ వీడియో లో వివరంగా గమనించగలరు.

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సర రాశి ఫలితాలు 2021