వృషభ రాశి ఫలితములు 2021-2022

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం లో వృషభ రాశి వారికి [Sri Plava Nama Samvatsara Vrushabha Rasi Phalalu 2021-2022] ఆదాయం – 02, వ్యయం – 08 & రాజపూజ్యం – 07, అవమానం – 03 గా ఉన్నాయి. సాధారణంగా కృత్తిక 2,3,4 పాదములు (ఈ,ఊ,ఏ) రోహిణి 1,2,3,4 పాదములు,(ఓ,వా,వీ,వూ), మృగశిర 1,2 (వే,వో) పాదముల వారు వృషభరాశి లోకి వస్తారు. శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సర ఉగాది వృషభరాశి ఫలాలు [Vrushabha Rasi Phalalu 2021] ఈ వీడియో లో వివరంగా గమనించగలరు.

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సర రాశి ఫలితాలు 2021