కింద పడిన పువ్వులతో పూజ చేయవచ్చా???

Loading

pooja with parijata flowers

Poojalu. com శ్రేయోభిలాషులకు శుభాభినందనలు. ఇకపై గ్రూప్ ల ద్వారా కాకుండా నేరుగా నిత్య పంచాంగం, పూజా విధానాలు, ధర్మ సందేహాలు, ఆధ్యాత్మిక సమాచారాలను పొందడానికి ఇప్పుడే మా WhatsApp Channel ను అనుసరించండి.

pooja with fallen flowers

భగవంతుడి పూజ కోసం ఉపయోగించాల్సిన పువ్వులను కోసేటప్పుడు కానీ పూజ చేసే సమయంలో కానీ అనుకోకుండా చేతిలోని  పుష్పాలు నేల మీద పడితే???అలా కింద పడిన పువ్వులతో పూజ చేయవచ్చా???

పూజ చేసేడపుడు కింద పడిన పువ్వులను ఎన్నడూ తిరిగి భగవంతుడికి సమర్పించరాదు. నేలమీద పడిన పూలతో పూజ చేయడం మహాపాపం.

భగవంతుడికి వినియోగించే పూలలో, కింద పడిన పూలను కలపకుండా పక్కన పెట్టుకోవాలి. నేల మీద పడినది ఏదైనా భూమాతకే చెందుతుంది. కనుక మరల వాటిని పూజకు వినియోగించకుండా పచ్చని మొక్కల మొదట్లో లేదా పారే నీటిలో వేయాలి.

పారిజాత పువ్వులు కిందనే పడతాయి. వీటికి ఈ నియమం వర్తించదు.

pooja with parijata flowers

పూజకు ఆసనంగా వేటిని ఉపయోగించాలి? – ఏవి ఆసనాలుగా వాడకూడదు?
హనుమాన్ మండలదీక్ష విధి – హనుమాన్ దీక్ష నియమములు

Related Posts

No results found.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.