అశ్వత్థ వృక్షం ను ఎలా పూజించాలి?

అశ్వత్థ వృక్షం ను ఎలా పూజించాలి?

Loading

aswatha tree

అశ్వత్థ వృక్షం ను ఎలా పూజించాలి?

మీరు ప్రతి రోజు మా WhatsApp channel  ద్వారా సమాచారం పొందాలి అనుకుంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

aswatha tree

మూలతో బ్రహ్మ రూపాయ మధ్యతో విష్ణు రూపిణీ!
అగ్రత శ్శివ రూపాయ వృక్ష రాజాయతే నమః!!

  • అశ్వత్థ వృక్షం త్రిమూర్తి స్వరూప, అంతే కాకుండా అశ్వత్థ వృక్షం సర్వదేవతా స్వరూపం.
  • ఈ వృక్షమును ఒక్క శనివారము మాత్రమే ముట్టుకోవచ్చును.
  • అమావాస్య  నాడు ఈ అశ్వత్థ వృక్షానికి శక్తి కొలది అనగా 21, 108 ప్రదక్షిణలు చేసి పూజించిన సర్వాభీష్ట సిద్ధి కలుగుతుంది.
  • వారణాసిలోని కపిల తీర్ధము నందు లేదా చంద్ర కూపమునందు తిలతర్పణ శ్రాద్ధాదులు నిర్వహించవలెనని కాశీఖండము నందు చెప్పబడినది.
  • విష్ణు సహస్ర నామం పఠిస్తూ ప్రదక్షిణ చేయవచ్చు.
  • మౌనంగా ప్రదక్షిణ చేస్తే అమిత ఫలం లభిస్తుంది.
  • ఉదక కుంభం(నీళ్ళ చెంబు) తీసుకొని గర్భిణీ స్త్రీలా మందగతితో ప్రదక్షిణ చేసినచో అశ్వమేధ యాగం చేసిన ఫలితం లభిస్తుంది.
maha vishnu
సింహాచల చందనోత్సవం
సోమవార వ్రతం

Related Posts