శుక్రగ్రహ దోష నివారణకు ప్రత్యేక ఉపాయములు

 1. Home
 2. chevron_right
 3. Remedies
 4. chevron_right
 5. శుక్రగ్రహ దోష నివారణకు ప్రత్యేక ఉపాయములు

మనకు ఉన్నటువంటి నవగ్రహములలో శుక్రగ్రహం ఆరవ గ్రహము. కళత్రకారకో ఇతి శుక్రః. జాతక రీత్యా శుక్రగ్రహం బలహీనంగా ఉన్నవారూ లేదా శుక్రగ్రహ దోషంతో బాధపడుతున్నవారు, ఏ యే పనులు చేయడంవల్ల శుక్రగ్రహ దోషం నుంచి ఉపశాంతి పొందుతారో ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం.

భార్యా భర్తల మధ ఆప్యాయత తగ్గటము, వివాహము ఆలస్యము అవ్వటము,  భోగలాలస తగ్గడము, పర స్త్రీ లేదా పర పరుషుని వ్యామోహం లో పడటము, పత్నీ పీడకు గురిఅవ్వడము మొదలైనవి అన్నీ కూడా శుక్రగ్రహ దోషము వల్ల ఏర్పడే సమస్యలు కావునా…

 1. శుక్రగ్రహ దోషనివారణ కొరకు బొబ్బర్లతో చేసిన వడలు ప్రసాదంగా పంచడం, అన్నసమారాధానలో నేతిని వడ్డించడము,
 2. వివాహ వస్తువులను పేదలకు పంచడము / పేదల వివాహంలో ధనాన్ని ఖర్చు చేయడం,
 3. శుక్రవారం నాడు ఉదయమునే శుక్రగ్రహ స్వరూపము అయిన మేడి చెట్టుకి ప్రదక్షిణ చేసి, దీపమును వెలిగించుట,
 4. ప్రతీ శుక్రవారం అమ్మవారి పూజను చేయించడము,
 5. తెల్లటి వస్త్రములు ధరించడము, మనోనిర్మలతను కలిగి ఉండటము,
 6. బ్రాహ్మణోత్తములచే శుక్రగ్రహ జపం చేయించుకొని తత్తతు తర్పణాన్ని, హోమమును చేసి, బొబ్బర్లు దానాన్ని ఇవ్వడం వల్ల  కూడా శుక్రగ్రహం అనుగ్రహం కలిగి ఆటంకాలు తొలగును.
 7. ఇవేమీ చేయలేని వారు కనీసం శుక్రగ్రహ స్తోత్రమును 11 సార్లు ప్రతినిత్యం పారాయణ చేయడం వల్ల కూడా మంచి ఫలితములను పొందవచ్చును.

శుక్రగ్రహ స్తోత్రము:
హిమకుంద మృణాళాభం దైత్యానాం పరమంగురుం|
సర్వశాస్త్ర ప్రవక్తారం భార్గవం ప్రణమామ్యహం||

సేకరణ: https://www.panditforpooja.com/blog/sukra-graha-dosha-nivarana-remedies/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Menu
error: Content is protected !!