శ్రీ హేమలంబి నామ సంవత్సర రాశి ఫలాలు (2017-2018)

శ్రీ హేమలంబి నామ సంవత్సర రాశి ఫలాలు (2017-2018)

Loading

శ్రీ హేమలంబి నామ సంవత్సర రాశి ఫలాలు (రేలంగి తంగిరాల, పండిత శ్రీ బుట్టే మరియు పిడపర్తి వారి పంచాంగముల ఆధారంగా…)

ఆదాయం

 – వ్యయం 

రాజపుజ్యం
 – అవమానం

మేష రాశి

ఆదాయం : 5 వ్యయం : 5

రాజపుజ్యం : 3 అవమానం : 1

వృషభ రాశి

ఆదాయం : 14 వ్యయం : 11

రాజపుజ్యం : ‌ 6 అవమానం : 1

మిథున రాశి

ఆదాయం : 2 వ్యయం : 11

రాజపుజ్యం : 2 అవమానం : 4

కర్కాటక రాశి

ఆదాయం : 11 వ్యయం : 8

రాజపుజ్యం : 5 అవమానం : 4

సింహా రాశి

ఆదాయం : 14 వ్యయం : 2

రాజపుజ్యం : 1 అవమానం : 7

కన్యరాశి

ఆదాయం : 2 వ్యయం : 11

రాజపుజ్యం : 4 అవమానం : 7

తులా రాశి

ఆదాయం : 14 వ్యయం : 11

రాజపుజ్యం : 7 అవమానం : 7

వృశ్చిక రాశి

ఆదాయం : 5 వ్యయం : 5

రాజపుాజ్యం : 3 అవమానం : 3

ధనస్సు రాశి

ఆదాయం : 8 వ్యయం : 11

రాజపుాజ్యం : 6 అవమానం : 3

మకర రాశి

ఆదాయం : 11 వ్యయం : 5

రాజపుాజ్యం :2  అవమానం : 6

కుంభ రాశి

ఆదాయం : 11 వ్యయం : 5

రాజపుాజ్యం : 5 అవమానం : 6

మీన రాశి

ఆదాయం : 8 వ్యయం :11

రాజపుాజ్యం : 1 అవమానం : 2

సేకరణ: https://www.panditforpooja.com/blog/rasiphalalu-2017/

2017, Hemalamba
ఎంత ప్రయత్నించినా ఉద్యోగం రావట్లేదా ?
శుక్ర మూఢమి పై ఆశక్తికరమైన కొన్ని వాస్తవాలు

Related Posts

No results found.