అరుణాచలం గిరి ప్రదక్షిణ – 2024 పౌర్ణమి తేదీ మరియు సమయాలు

అరుణాచలం గిరి ప్రదక్షిణ – 2024 పౌర్ణమి తేదీ మరియు సమయాలు

Loading

అరుణాచలం గిరి ప్రదక్షిణ – 2024 పౌర్ణమి తేదీ మరియు సమయాలు

మీరు ప్రతి రోజు మా WhatsApp channel  ద్వారా సమాచారం పొందాలి అనుకుంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

దక్షిణభారతంలో వెలసిన పంచలింగ క్షేత్రములలో అరుణాచలం ఒకటి. దీనిన్ని తమిళనాడులో అన్నామలై అని పిలుస్తారు. ఇది ప్రసిద్ధ శైవ క్షేత్రం. ఇక్కడ ఉన్న పెద్ద కొండని సాక్షాత్తూ శివలింగంగా భావిస్తారు భక్తులు. అందుకే ఆ కొండ చుట్టు ప్రదక్షిణ చేస్తారు. దీన్నే గిరి ప్రదక్షిణ అంటారు. పౌర్ణమి రోజుల్లో ఈ గిరి ప్రదక్షిణ చేస్తే కోర్కెలు నెరవేరుతాయని అంటారు. ఆ రోజు చంద్రుడు పదహారు కళలతో ప్రకాశిస్తూ ఉంటాడు. పౌర్ణమి నాడు, సిద్ధులు ప్రత్యేకించి ప్రదక్షిణ చేస్తారు కనుక ఆ రోజు ప్రదక్షిణం అతి విశేషమైనది.

అరుణాచలం 2024 పౌర్ణమి గిరి ప్రదక్షిణ తేదీ మరియు సమయాలు:

జనవరి 25 వ తేదీ, 2024 గురువారం పౌర్ణమి
జనవరి 24 వ తేదీ, 2024 బుధవారము, రాత్రి 09 గం, 50 ని (pm) నుండి
జనవరి 25 వ తేదీ, 2024 గురువారం, రాత్రి 11 గం.23 ని (pm) వరకు

ఫిబ్రవరి 24 వ తేదీ, 2024 శనివారం పౌర్ణమి
ఫిబ్రవరి 23 వ తేది, 2024 శుక్రవారం, సాయంత్రము 03 గం. 34 ని (pm) నుండి
ఫిబ్రవరి 24 వ తేది, 2024 శనివారం, సాయంత్రము 06 గం.00ని (pm) వరకు

మార్చి 24 వ తేదీ, 2024 ఆదివారము పౌర్ణమి
మార్చి 24 వ తేదీ, 2024 ఆదివారము, ఉదయం 09 గం.55 ని (am) నుండి
మార్చి 25 వ తేది, 2024 సోమవారము, మధ్యహానం 12 గం, 30ని (pm) వరకు

ఏప్రిల్ 23 వ తేదీ, 2024 మంగళవారము పౌర్ణమి
ఏప్రిల్ 23 వ తేది, 2024 మంగళవారము, తెల్లవారుఝాము 03 గం, 26 ని (am) నుండి
ఏప్రిల్ 24 వ తేదీ, 2024 బుధవారము, తెల్లవారుఝాము 05 గం, 18 ని (am) వరకు

మే 23 వ తేదీ, 2024 గురువారం పౌర్ణమి
మే 22 వ తేదీ, 2024 బుధవారము, సాయంత్రము 06 గం.48 ని (pm) నుండి
మే 23 వ తేదీ, 2024 గురువారం, రాత్రి 07 గం.23 ని (pm) వరకు

జూన్ 21 వ తేదీ, 2024 శుక్రవారం పౌర్ణమి
జూన్ 21 వ తేది, 2024 శుక్రవారం, ఉదయం 07 గం,32 ని (am) నుండి
జూన్ 22 వ తేదీ, 2024 శనివారం, ఉదయం 06 గం, 37 ని (am) వరకు

జూలై 21 వ తేదీ, 2024 ఆదివారము పౌర్ణమి
జూలై 20 వ తేదీ, 2024 శనివారం, సాయంత్రము 05 గం,59 ని (pm) నుండి
జూలై 21 వ తేదీ, 2024 ఆదివారము, సాయంత్రము 03 గం, 47 ని (pm) వరకు

ఆగష్టు 19 వ తేదీ, 2024 సోమవారము పౌర్ణమి
ఆగష్టు 19 వ తేదీ, 2024 సోమవారము, తెల్లవారుఝాము 03 గం,05 ని (am) నుండి
ఆగష్టు 19 వ తేదీ, 2024 సోమవారము, రాత్రి 11 గం,55 ని (pm) వరకు

సెప్టెంబర్ 18 వ తేదీ, 2024 బుధవారము పౌర్ణమి
సెప్టెంబర్ 17 వ తేదీ, 2024 మంగళవారము, ఉదయం 11 గం, 44 ని (am) నుండి
సెప్టెంబర్ 18 వ తేదీ, 2024 బుధవారము, ఉదయం 08 గం,04 ని (am) వరకు

అక్టోబర్ 17 వ తేది, 2024 గురువారం పౌర్ణమి
అక్టోబర్ 16 వ తేదీ, 2024 బుధవారము, రాత్రి 08 గం.41 ని (pm) నుండి
అక్టోబర్ 17 వ తేదీ, 2024 గురువారం, సాయంత్రము 04 గం, 56 ని (pm) వరకు

నవంబర్ 15 వ తేదీ, 2024 శుక్రవారం పౌర్ణమి
నవంబర్ 15 వ తేదీ, 2024 శుక్రవారం, ఉదయం 06 గం. 19 ని (am) నుండి
నవంబర్ 16 వ తేదీ, 2024 శనివారం, రాత్రి 02 గం,58 ని (am) వరకు

డిసెంబర్ 15 వ తేదీ, 2024 ఆదివారము పౌర్ణమి
డిసెంబర్ 14 వ తేదీ, 2024 శనివారం, సాయంత్రము 04 గం, 59 ని (pm) నుండి
డిసెంబర్ 15 వ తేదీ, 2024 ఆదివారము, మధ్యహానం 02 గం.31 ని (pm) వరకు.

Arunachalam, giri pradakshina, purnima, siva
కోటప్ప కొండ ఆలయ చరిత్ర మరియు విశిష్టత
రథసప్తమి పండుగ విశిష్టత – ఆధ్యాత్మిక రహస్యాలు

Related Posts