రథసప్తమి వ్రత విధానం | శ్రీ సూర్య నారాయణ స్వామి అష్టోత్తర పూజ

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Puja Vidhi
  4. chevron_right
  5. రథసప్తమి వ్రత విధానం | శ్రీ సూర్య నారాయణ స్వామి అష్టోత్తర పూజ

రథసప్తమి వ్రత విధానం | శ్రీ సూర్య నారాయణ స్వామి అష్టోత్తర పూజ

how-to-perform-ratha-saptami-surya-puja-at-home

Please submit the below form to get the Puja Vidhanam.

8వ తేది ఫిబ్రవరి 2022 మంగళవారం మాఘమాస శుద్ధ సప్తమి రథసప్తమి.

ప్రత్యక్ష దైవమైన, శుభకరుడైన సూర్యనారాయణుని యొక్క జయంతిని సూర్యజయంతి లేదా రథసప్తమి పండుగగా మాఘమాస శుద్ధ సప్తమినాడు జరుపుకుంటారు. ఈ సూర్యజయంతి రోజున సూర్యోదయ సమయమందు ఆకాశంలోని గ్రహ నక్షత్ర సన్నివేసం రథం ఆకారంలో ఉండుట చేత ఈ రోజుకి రథసప్తమి అని పేరు వచ్చింది.

రథసప్తమి వ్రత విధానం | శ్రీ సూర్య నారాయణ స్వామి అష్టోత్తర పూజా వ్రత విధానం, ఏవిధంగా జరుపుకోవాలో మంత్ర పూర్వకంగా, వివరణతో క్రింది విధంగా తెలుపబడినది.

Please submit the below form to get the Puja Vidhanam.

, , , ,
భీష్మాష్టమి – భీష్మ తర్పణ విధానం
వసంత పంచమి | శ్రీ పంచమి – సరస్వతీ దేవి అనుగ్రహం

Related Posts