దేవి నవరాత్రులలో మొదటి రోజు అలంకారం, నైవేద్యం, చదవవలసిన శ్లోకం

దేవి నవరాత్రులలో మొదటి రోజు అలంకారం, నైవేద్యం, చదవవలసిన శ్లోకం

Bala Tripura Sundari Devi - Navaratri Information

దేవి నవరాత్రులలో మొదటి రోజు అలంకారం, నైవేద్యం, చదవవలసిన శ్లోకం – 1st Day Navratri Puja Information

1st Day Navratri Puja Information: Navaratri is a Hindu festival that spans nine nights (and ten days) which observed in the lunar month of Ashvin. Goddess Durga Devi Fought against demon Mahishasura and won in this battle and it is celebrated as Dussehra (Vijaya Dashami, Dashin, Navarathri & Dussehra).

Using this Video you can find the First Day Information about Devi Navratri like Alankaram, Naivedyam, Puja Procedure, Slokas & Stotras which is to be read and many more.

దేవి నవరాత్రులలో మొదటి రోజు విశేషాలు…

తేదీ 15 అక్టోబర్ 2023
వారం ఆదివారం
తిధి పాడ్యమి
అమ్మవారి అవతారం బాలా త్రిపుర సుందరి దేవి
అమ్మవారి వస్త్ర అలంకారం గులాబీ రంగు చీర
అమ్మవారికి సమర్పించవలసిన నైవేద్యం తీపి బూంది, శనగలు లేదా పాయసం, పులిహోర
అమ్మవారికి సమర్పించవలసిన పుష్పాలు మందార పువ్వులు
చదవవలసిన శ్లోకం / స్తోత్రం లలిత త్రిశతి పారాయణ
పూజ విధానం క్లిక్ చెకి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
Devi navratri, durga, durga puja, Dussehra, festivals, god, goddess durga, hindu tradition, Navadurga, navaratri dasara, navratri colours, navratri puja, navratri special
దేవి నవరాత్రులలో రెండవ రోజు అలంకారం, నైవేద్యం, చదవవలసిన శ్లోకం
శ్రీ అన్నపూర్ణా దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము

Related Posts