శ్రీ అన్నపూర్ణా దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Pujas & Prominences
  4. chevron_right
  5. శ్రీ అన్నపూర్ణా దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము

శ్రీ అన్నపూర్ణా దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము

sri mata annapurna puja vidhi


దేవీ నవరాత్రులు నాలుగవ రోజు
అమ్మవారి స్వరూపం : శ్రీ అన్నపూర్ణా దేవి (కూష్మాండ దేవి)
నైవేద్యం : పెరుగు అన్నం, కట్టుపొంగళి
చదవవలసినవి : అన్నపూర్ణా అష్టకం, అన్నపూర్ణా దేవి అష్టోత్తర శతనామావళి

Download pooja vidhi

, , , , , , ,
భోగి రోజు రేగి పండ్లు(భోగి పళ్ళు) పోయడం వెనుక అసలు రహస్యం
శ్రీ మహాసరస్వతీ దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము

Related Posts