శ్రీ అన్నపూర్ణా దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము

శ్రీ అన్నపూర్ణా దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము

sri mata annapurna puja vidhi

దేవి నవరాత్రులలో మూడవ రోజు విశేషాలు…

తేదీ 17 అక్టోబర్ 2023
వారం మంగళవారం
తిధి తదియ
అమ్మవారి అవతారం శ్రీ అన్నపూర్ణా దేవి
అమ్మవారి వస్త్ర అలంకారం నీలి రంగు చీర
అమ్మవారికి సమర్పించవలసిన నైవేద్యం మినప వడలు లేదా పులిహోర
అమ్మవారికి సమర్పించవలసిన పుష్పాలు మల్లె పువ్వులు
చదవవలసిన శ్లోకం / స్తోత్రం అన్నపూర్ణా అష్టకం, అన్నపూర్ణా దేవి అష్టోత్తర శతనామావళి
పూజ విధానం PDF క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
పూజ విధానం VIDEO క్లిక్ చేయండి
annapurna, Dussehra, festivals, Gayatri, god, hindu tradition, nava, navaratri
దేవి నవరాత్రులలో మొదటి రోజు అలంకారం, నైవేద్యం, చదవవలసిన శ్లోకం
శ్రీ మహాసరస్వతీ దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము

Related Posts