శ్రీ మహాసరస్వతీ దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Pujas & Prominences
  4. chevron_right
  5. శ్రీ మహాసరస్వతీ దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము

శ్రీ మహాసరస్వతీ దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము

sri-maha-saraswati-devi-puja-vidhi

దేవీ నవరాత్రులు ఏడవ రోజు
అమ్మవారి స్వరూపం : శ్రీ మహాసరస్వతీ దేవి (కాళరాత్రి దేవి
నైవేద్యం : దద్దోజనం, చక్కెర పొంగళి
చదవవలసినవి : సరస్వతి ద్వాదశ నామ స్తోత్రములు, సరస్వతి అష్టోత్తరం

Download pooja vidhi

, , , , , ,
శ్రీ అన్నపూర్ణా దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము
శ్రీ మహాలక్షీ దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము

Related Posts