శ్రీ మహాసరస్వతీ దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము

శ్రీ మహాసరస్వతీ దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము

sri maha saraswati devi puja vidhi

దేవి నవరాత్రులలో ఆరవ రోజు విశేషాలు…

తేదీ 20 అక్టోబర్ 2023
వారం శుక్రవారం
తిధి షష్టి
అమ్మవారి అవతారం శ్రీ మహా సరస్వతి దేవి
అమ్మవారి వస్త్ర అలంకారం తెలుపు రంగు చీర
అమ్మవారికి సమర్పించవలసిన నైవేద్యం దద్దోజనం, చక్కెర పొంగళి
అమ్మవారికి సమర్పించవలసిన పుష్పాలు చక్కటి తెలుపు రంగు పువ్వులు
చదవవలసిన శ్లోకం / స్తోత్రం సరస్వతి ద్వాదశ నామ స్తోత్రములు, సరస్వతి అష్టోత్తరం
పూజ విధానం క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
Dussehra, festivals, god, hindu tradition, nava, navaratri, Saraswati
శ్రీ అన్నపూర్ణా దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము
శ్రీ మహాలక్షీ దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము

Related Posts