లలిత త్రిపుర సుందరి అమ్మవారి పూజా విధానము

లలిత త్రిపుర సుందరి అమ్మవారి పూజా విధానము

దేవీ నవరాత్రులు అయిదవ రోజు
అమ్మవారి స్వరూపం : లలిత త్రిపురసుందరి
నైవేద్యం : పాయసం
చదవవలసినవి : లలిత త్రిశతి పారాయణ, లలిత సహస్ర నామం, లలిత అష్టోత్తరం

bala tripura sundari, Devi navratri, durga, durga puja, Dussehra, festivals, god, goddess durga, hindu tradition, nava, Navadurga, navaratri dasara, navratri colours, navratri puja, navratri special, లక్ష్మీ
పాక్షిక సూర్యగ్రహణము – సూర్య గ్రహణం సమయాలు
Mahalaya Amavasya | Sarva Pitru Amavasya Shradh | Time, Tithi, and significance

Related Posts