లలిత త్రిపుర సుందరి అమ్మవారి పూజా విధానము

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Pujas & Prominences
  4. chevron_right
  5. లలిత త్రిపుర సుందరి అమ్మవారి పూజా విధానము

లలిత త్రిపుర సుందరి అమ్మవారి పూజా విధానము

దేవీ నవరాత్రులు అయిదవ రోజు
అమ్మవారి స్వరూపం : లలిత త్రిపురసుందరి
నైవేద్యం : పాయసం
చదవవలసినవి : లలిత త్రిశతి పారాయణ, లలిత సహస్ర నామం, లలిత అష్టోత్తరం

, , , , , , , , , , , , , , ,
మహిషాసుర మర్ధిని అమ్మవారి పూజా విధానము
దేవి నవరాత్రులలో మహర్నవమి రోజు అలంకారం, నైవేద్యం, చదవవలసిన శ్లోకం

Related Posts