శ్రీ గాయత్రి దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Pujas & Prominences
  4. chevron_right
  5. శ్రీ గాయత్రి దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము

శ్రీ గాయత్రి దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము

sri gayatri mata puja vidhi

దేవీ నవరాత్రులు మూడవ రోజు
అమ్మవారి స్వరూపం : శ్రీ గాయత్రీ దేవి / చంద్ర ఘంట
నైవేద్యం : అల్లపు గారెలు,  కొబ్బరి అన్నం
చదవవలసినవి : గాయత్రి కవచం
Download pooja vidhi

, , , , , ,
శ్రీ మహాలక్షీ దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము
బాలాత్రిపుర సుందరి అమ్మవారి పూజా విధానము

Related Posts