శ్రీ గాయత్రి దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము

శ్రీ గాయత్రి దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము

Loading

sri gayatri mata puja vidhi

దేవి నవరాత్రులలో రెండవ రోజు విశేషాలు…

తేదీ 16 అక్టోబర్ 2023
వారం సోమవారం
తిధి విదియ
అమ్మవారి అవతారం శ్రీ గాయత్రి దేవి
అమ్మవారి వస్త్ర అలంకారం కాషాయం రంగు చీర
అమ్మవారికి సమర్పించవలసిన నైవేద్యం కొబ్బరి అన్నం, అల్లపు గారెలు
అమ్మవారికి సమర్పించవలసిన పుష్పాలు తామర లేదా కలువ పువ్వులు
చదవవలసిన శ్లోకం / స్తోత్రం గాయత్రి కవచం
పూజ విధానం PDF క్లిక్ చేసిడౌన్లోడ్ చేసుకోండి
పూజ విధానం VIDEO క్లిక్ చేయండి
bala tripura sundari, Dussehra, festivals, Gayatri, god, hindu tradition, nava
శ్రీ మహాలక్షీ దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము
బాలాత్రిపుర సుందరి అమ్మవారి పూజా విధానము

Related Posts