బాలాత్రిపుర సుందరి అమ్మవారి పూజా విధానము

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Pujas & Prominences
  4. chevron_right
  5. బాలాత్రిపుర సుందరి అమ్మవారి పూజా విధానము

బాలాత్రిపుర సుందరి అమ్మవారి పూజా విధానము

దేవీ నవరాత్రులు రెండవ రోజు
అమ్మవారి స్వరూపం : బాలాత్రిపురసుందరి (బ్రహ్మచారిణి)
నైవేద్యం : పాయసం / పులిహోర
చదవవలసినవి : లలిత త్రిశతి పారాయణ

, , , , , ,
శ్రీ గాయత్రి దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము
శ్రీ మహాదుర్గా దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము

Related Posts