బాలాత్రిపుర సుందరి అమ్మవారి పూజా విధానము

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Pujas & Prominences
  4. chevron_right
  5. బాలాత్రిపుర సుందరి అమ్మవారి పూజా విధానము

దేవీ నవరాత్రులు రెండవ రోజు

అమ్మవారి స్వరూపం : బాలాత్రిపురసుందరి (బ్రహ్మచారిణి)

నైవేద్యం : పాయసం / పులిహోర

చదవవలసినవి : లలిత త్రిశతి పారాయణ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Menu
error: Content is protected !!