బాలాత్రిపుర సుందరి అమ్మవారి పూజా విధానము

బాలాత్రిపుర సుందరి అమ్మవారి పూజా విధానము

Loading

దేవి నవరాత్రులలో మొదటి రోజు విశేషాలు…

తేదీ 15 అక్టోబర్ 2023
వారం ఆదివారం
తిధి పాడ్యమి
అమ్మవారి అవతారం బాలా త్రిపుర సుందరి దేవి
అమ్మవారి వస్త్ర అలంకారం గులాబీ రంగు చీర
అమ్మవారికి సమర్పించవలసిన నైవేద్యం తీపి బూంది, శనగలు లేదా పాయసం, పులిహోర
అమ్మవారికి సమర్పించవలసిన పుష్పాలు మందార పువ్వులు
చదవవలసిన శ్లోకం / స్తోత్రం లలిత త్రిశతి పారాయణ
పూజ విధానం క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
bala tripura sundari, Dussehra, festivals, god, hindu tradition, nava, లక్ష్మీ
శ్రీ గాయత్రి దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము
శ్రీ మహాదుర్గా దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము

Related Posts