దేవి నవరాత్రులలో మూడవ రోజు అలంకారం, నైవేద్యం, చదవవలసిన శ్లోకం

దేవి నవరాత్రులలో మూడవ రోజు అలంకారం, నైవేద్యం, చదవవలసిన శ్లోకం

Loading

Sri Annapurna Devi - Navaratri Information

దేవి నవరాత్రులలో మూడవ రోజు అలంకారం, నైవేద్యం, చదవవలసిన శ్లోకం

మీరు ప్రతి రోజు మా WhatsApp channel  ద్వారా సమాచారం పొందాలి అనుకుంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

Sri Annapurna Devi - Navaratri Information

దేవి నవరాత్రులలో మూడవ రోజు అలంకారం, నైవేద్యం, చదవవలసిన శ్లోకం – 3rd Day Navratri Puja Information

3rd Day Navratri Puja Information: Navaratri is a Hindu festival that spans nine nights (and ten days) which observed in the lunar month of Ashvin. Goddess Durga Devi Fought against demon Mahishasura and won in this battle and it is celebrated as Dussehra (Vijaya Dashami, Dashin, Navarathri & Dussehra).

Using this Video you can find the Third Day Puja Information about Devi Navratri like Alankaram, Naivedyam, Puja Procedure, Slokas & Stotras which is to be read and many more.

దేవి నవరాత్రులలో మూడవ రోజు విశేషాలు…

తేదీ 17 అక్టోబర్ 2023
వారం మంగళవారం
తిధి తదియ
అమ్మవారి అవతారం శ్రీ అన్నపూర్ణా దేవి
అమ్మవారి వస్త్ర అలంకారం నీలి రంగు చీర
అమ్మవారికి సమర్పించవలసిన నైవేద్యం మినప వడలు లేదా పులిహోర
అమ్మవారికి సమర్పించవలసిన పుష్పాలు మల్లె పువ్వులు
చదవవలసిన శ్లోకం / స్తోత్రం అన్నపూర్ణా అష్టకం, అన్నపూర్ణా దేవి అష్టోత్తర శతనామావళి
పూజ విధానం క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
Devi navratri, durga, durga puja, Dussehra, festivals, god, goddess durga, hindu tradition, Navadurga, navaratri dasara, navratri colours, navratri puja, navratri special
శ్రీ లలితా త్రిపురసుందరి దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము
దేవి నవరాత్రులలో రెండవ రోజు అలంకారం, నైవేద్యం, చదవవలసిన శ్లోకం

Related Posts