శ్రీ మహా చండీ దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము

శ్రీ మహా చండీ దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము

Loading

Sri Maha Chandi Devi - Navaratri Information

శ్రీ మహా చండీ దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము

మీరు ప్రతి రోజు మా WhatsApp channel  ద్వారా సమాచారం పొందాలి అనుకుంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

Sri Maha Chandi Devi - Navaratri Information

దేవి నవరాత్రులలో అయిదవ రోజు విశేషాలు…

తేదీ 19 అక్టోబర్ 2023
వారం గురువారం
తిధి పంచమి
అమ్మవారి అవతారం శ్రీ మహా చండీ దేవి
అమ్మవారి వస్త్ర అలంకారం బంగారపు రంగు చీర
అమ్మవారికి సమర్పించవలసిన నైవేద్యం కట్టు పొంగలి
అమ్మవారికి సమర్పించవలసిన పుష్పాలు చక్కటి పసుపు రంగు పువ్వులు
చదవవలసిన శ్లోకం / స్తోత్రం చండీ / దుర్గా సప్తశతి
పూజ విధానం క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి

chandi, Dussehra, festivals, god, hindu tradition, nava, navaratri
శ్రీ సరస్వతీ ద్వాదశనామ స్తోత్రం
దేవి నవరాత్రులలో మహర్నవమి రోజు అలంకారం, నైవేద్యం, చదవవలసిన శ్లోకం

Related Posts