మహిషాసుర మర్ధిని అమ్మవారి పూజా విధానము

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Pujas & Prominences
  4. chevron_right
  5. మహిషాసుర మర్ధిని అమ్మవారి పూజా విధానము

మహిషాసుర మర్ధిని అమ్మవారి పూజా విధానము

దేవీ నవరాత్రులు మహర్నవమి రోజు
అమ్మవారి స్వరూపం : మహిషాసుర మర్ధిని
నైవేద్యం : రవ్వ కేసరి, రవ్వ చక్కెర పొంగలి
చదవవలసినవి : మహిషాసుర మర్ధిని పారాయణం, చండి పారాయణం

, , , , , , , , , , , , , , ,
దీపావళి పండుగ ప్రాశస్త్యం | Importance of Diwali festival and Lakshmi Puja
లలిత త్రిపుర సుందరి అమ్మవారి పూజా విధానము

Related Posts