దేవి నవరాత్రులలో అయిదవ రోజు అలంకారం, నైవేద్యం, చదవవలసిన శ్లోకం

దేవి నవరాత్రులలో అయిదవ రోజు అలంకారం, నైవేద్యం, చదవవలసిన శ్లోకం

Loading

Sri Maha Chandi Devi - Navaratri Information

దేవి నవరాత్రులలో అయిదవ రోజు అలంకారం, నైవేద్యం, చదవవలసిన శ్లోకం

మీరు ప్రతి రోజు మా WhatsApp channel  ద్వారా సమాచారం పొందాలి అనుకుంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

Sri Maha Chandi Devi - Navaratri Information

దేవి నవరాత్రులలో అయిదవ రోజు అలంకారం, నైవేద్యం, చదవవలసిన శ్లోకం – 5th Day Navratri Puja Information

5th Day Navratri Puja Information: Navaratri is a Hindu festival that spans nine nights (and ten days) which observed in the lunar month of Ashvin. Goddess Durga Devi Fought against demon Mahishasura and won in this battle and it is celebrated as Dussehra (Vijaya Dashami, Dashin, Navarathri & Dussehra).

Using this Video you can find the Fifth Day Puja Information about Devi Navratri like Alankaram, Naivedyam, Puja Procedure, Slokas & Stotras which is to be read and many more.

దేవి నవరాత్రులలో అయిదవ రోజు విశేషాలు…

తేదీ 19 అక్టోబర్ 2023
వారం గురువారం
తిధి పంచమి
అమ్మవారి అవతారం శ్రీ మహా చండీ దేవి
అమ్మవారి వస్త్ర అలంకారం బంగారపు రంగు చీర
అమ్మవారికి సమర్పించవలసిన నైవేద్యం కట్టు పొంగలి
అమ్మవారికి సమర్పించవలసిన పుష్పాలు చక్కటి పసుపు రంగు పువ్వులు
చదవవలసిన శ్లోకం / స్తోత్రం చండీ / దుర్గా సప్తశతి
పూజ విధానం క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
Devi navratri, durga, durga puja, Dussehra, festivals, god, goddess durga, hindu tradition, Navadurga, navaratri dasara, navratri colours, navratri puja, navratri special
దేవి నవరాత్రులలో ఆరవ రోజు అలంకారం, నైవేద్యం, చదవవలసిన శ్లోకం
దేవి నవరాత్రులలో నాలుగవ రోజు అలంకారం, నైవేద్యం, చదవవలసిన శ్లోకం

Related Posts