శ్రీ లలితా త్రిపురసుందరి దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Pujas & Prominences
  4. chevron_right
  5. శ్రీ లలితా త్రిపురసుందరి దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము

శ్రీ లలితా త్రిపురసుందరి దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము

sri lalita tripura sundari mata puja vidhi

దేవీ నవరాత్రులు అయిదవ రోజు

అమ్మవారి స్వరూపం : శ్రీ లలితా త్రిపురసుందరి దేవి (స్కందమాత దేవి)

నైవేద్యం : పాయసాన్నం

చదవవలసినవి : లలితా  సహస్ర నామావళి

Download pooja vidhi

, , , ,
ధన త్రయోదశి పూజ – ప్రాశస్త్యం
తిల తండుల తర్పణ విధానం | Tila Tarpanam Vidhanam

Related Posts