శ్రీ లలితా త్రిపురసుందరి దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము

శ్రీ లలితా త్రిపురసుందరి దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము

దేవి నవరాత్రులలో ఏడవ రోజు విశేషాలు…

తేదీ 21 అక్టోబర్ 2023
వారం శనివారం
తిధి సప్తమి
అమ్మవారి అవతారం శ్రీ లలితా త్రిపుర సుందరి దేవి
అమ్మవారి వస్త్ర అలంకారం పసుపు లేదా బంగారు రంగు చీర
అమ్మవారికి సమర్పించవలసిన నైవేద్యం రవ్వ కేసరి లేదా పాయసాన్నం
అమ్మవారికి సమర్పించవలసిన పుష్పాలు గులాబీ పువ్వులు
చదవవలసిన శ్లోకం / స్తోత్రం లలితా  సహస్ర నామావళి
పూజ విధానం క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
Dussehra, festivals, god, hindu tradition, navaratri
దేవి నవరాత్రులలో నాలుగవ రోజు అలంకారం, నైవేద్యం, చదవవలసిన శ్లోకం
దేవి నవరాత్రులలో మూడవ రోజు అలంకారం, నైవేద్యం, చదవవలసిన శ్లోకం

Related Posts