శ్రీ లలితా త్రిపురసుందరి దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Pujas & Prominences
  4. chevron_right
  5. శ్రీ లలితా త్రిపురసుందరి దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము

sri lalita tripura sundari mata puja vidhi

దేవీ నవరాత్రులు అయిదవ రోజు

అమ్మవారి స్వరూపం : శ్రీ లలితా త్రిపురసుందరి దేవి (స్కందమాత దేవి)

నైవేద్యం : పాయసాన్నం

చదవవలసినవి : లలితా  సహస్ర నామావళి

Download pooja vidhi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Menu
error: Content is protected !!