శ్రీ మహాదుర్గా దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Pujas & Prominences
  4. chevron_right
  5. శ్రీ మహాదుర్గా దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము

శ్రీ మహాదుర్గా దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము

sri-maha-durga-devi-puja-vidhi

దేవీ నవరాత్రులు ఎనిమిదవ రోజు
అమ్మవారి స్వరూపం : శ్రీ మహాదుర్గా  దేవి  అమ్మవారు (మహాగౌరి)
నైవేద్యం : పొంగలి, పులిహోర, పులగం
చదవవలసినవి : దుర్గా అష్టోత్తరం, దుర్గా సూక్తం, దుర్గాసప్తశతీ పారాయణ
Download pooja vidhi

, , , , , ,
బాలాత్రిపుర సుందరి అమ్మవారి పూజా విధానము
పితృ పక్ష తర్పణ వావి వరుసలు సంస్కృతంలో..

Related Posts