శ్రీ మహాలక్షీ దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Pujas & Prominences
  4. chevron_right
  5. శ్రీ మహాలక్షీ దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము

శ్రీ మహాలక్షీ దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము

sri maha lakshmi devi puja vidhi

దేవీ నవరాత్రులు ఆరవ రోజు
అమ్మవారి స్వరూపం : శ్రీ మహాలక్షీ దేవి (కాత్యాయని  దేవి)
నైవేద్యం : పూర్ణాలు
చదవవలసినవి : శ్రీ సూక్తం, మహాలక్ష్మి అష్టకం

Download pooja vidhi

, , , , , , ,
శ్రీ మహాసరస్వతీ దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము
శ్రీ గాయత్రి దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము

Related Posts