శ్రీ మహాలక్షీ దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Pujas & Prominences
  4. chevron_right
  5. శ్రీ మహాలక్షీ దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము

sri maha lakshmi devi puja vidhi

దేవీ నవరాత్రులు ఆరవ రోజు

అమ్మవారి స్వరూపం : శ్రీ మహాలక్షీ దేవి (కాత్యాయని  దేవి)

నైవేద్యం : పూర్ణాలు

చదవవలసినవి : శ్రీ సూక్తం, మహాలక్ష్మి అష్టకం

Download pooja vidhi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Menu
error: Content is protected !!