శ్రీ మహాలక్షీ దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము

శ్రీ మహాలక్షీ దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము

sri maha lakshmi devi puja vidhi

దేవి నవరాత్రులలో నాలుగవ రోజు విశేషాలు…

తేదీ 18 అక్టోబర్ 2023
వారం బుధవారం
తిధి చతుర్థి
అమ్మవారి అవతారం శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవి
అమ్మవారి వస్త్ర అలంకారం గులాబీ రంగు చీర
అమ్మవారికి సమర్పించవలసిన నైవేద్యం గోధుమ రవ్వ పాయసం
అమ్మవారికి సమర్పించవలసిన పుష్పాలు తామర, కలువ, జాజి, సంపంగి, మల్లె పువ్వులు
చదవవలసిన శ్లోకం / స్తోత్రం శ్రీ సూక్తం, మహాలక్ష్మి అష్టకం
పూజ విధానం క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
Dussehra, festivals, Gayatri, god, hindu tradition, maha lakshmi, nava, navaratri
శ్రీ మహాసరస్వతీ దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము
శ్రీ గాయత్రి దేవి అమ్మవారి పూజా విధానము

Related Posts