దేవి నవరాత్రులలో ఏడవ రోజు అలంకారం, నైవేద్యం, చదవవలసిన శ్లోకం

దేవి నవరాత్రులలో ఏడవ రోజు అలంకారం, నైవేద్యం, చదవవలసిన శ్లోకం

Sri Lalita Tripura Sundari Devi - Navaratri Information

దేవి నవరాత్రులలో ఏడవ రోజు అలంకారం, నైవేద్యం, చదవవలసిన శ్లోకం – 7th Day Navratri Puja Information

7th Day Navratri Puja Information: Navaratri is a Hindu festival that spans nine nights (and ten days) which observed in the lunar month of Ashvin. Goddess Durga Devi Fought against demon Mahishasura and won in this battle and it is celebrated as Dussehra (Vijaya Dashami, Dashin, Navarathri & Dussehra).

Using this Video you can find the Seventh Day Puja Information about Devi Navratri like Alankaram, Naivedyam, Puja Procedure, Slokas & Stotras which is to be read and many more.

దేవి నవరాత్రులలో ఏడవ రోజు విశేషాలు…

తేదీ 21 అక్టోబర్ 2023
వారం శనివారం
తిధి సప్తమి
అమ్మవారి అవతారం శ్రీ లలితా త్రిపుర సుందరి దేవి
అమ్మవారి వస్త్ర అలంకారం పసుపు లేదా బంగారు రంగు చీర
అమ్మవారికి సమర్పించవలసిన నైవేద్యం రవ్వ కేసరి లేదా పాయసాన్నం
అమ్మవారికి సమర్పించవలసిన పుష్పాలు గులాబీ పువ్వులు
చదవవలసిన శ్లోకం / స్తోత్రం లలితా  సహస్ర నామావళి
పూజ విధానం క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
Devi navratri, durga, durga puja, Dussehra, festivals, god, goddess durga, hindu tradition, Navadurga, navaratri dasara, navratri colours, navratri puja, navratri special
దేవి నవరాత్రులలో ఎనిమిదవ రోజు అలంకారం, నైవేద్యం, చదవవలసిన శ్లోకం
దేవి నవరాత్రులలో ఆరవ రోజు అలంకారం, నైవేద్యం, చదవవలసిన శ్లోకం

Related Posts