గ్రహణం పూర్తి అయిన తరువాత చేయవలసిన పనులు

Loading

Precautions after eclipse

Poojalu. com శ్రేయోభిలాషులకు శుభాభినందనలు. ఇకపై గ్రూప్ ల ద్వారా కాకుండా నేరుగా నిత్య పంచాంగం, పూజా విధానాలు, ధర్మ సందేహాలు, ఆధ్యాత్మిక సమాచారాలను పొందడానికి ఇప్పుడే మా WhatsApp Channel ను అనుసరించండి.

సూర్య / చంద్ర గ్రహణం పూర్తి అయిన మరసటి రోజున ఇల్లు శుభ్రంగా కడుగుకుని, స్నానాదులు చేసే నీళ్ళలో చిటికెడు పసుపు వేసుకుని శిరస్సు నుంచి స్నానం చేయాలి. ఇంట్లోని పూజాగది, దేవుని పటములు & విగ్రహములు శుభ్రపరచుకోవాలి. యజ్ఞ్యోపవీతము (జంధ్యం) కలిగిన బ్రాహ్మణ, వైశ్య, క్షత్రియులు తప్పక యజ్ఞ్యోపవీతము మార్చుకుని, బ్రాహ్మణులు గాయత్రీ చేయవలెను. యంత్రాలకు ప్రోక్షణ చేసి దీపారాధన అలంకరణం చేసి మహా నైవేద్యం కొరకు బెల్లంతో చేసిన పరమాన్నం నివేదించాలి.

గ్రహణం తర్వత మనం ఇంటి రక్షణ కోసం కట్టిన గుమ్మడి, కొబ్బరి కాయలు శక్తి కోల్పోతాయి కాబట్టి నరదృష్టి కొరకు కట్టిన గుమ్మడి కాయ లేదా కొబ్బరి కాయలను గుమ్మంపై నుండి తీసివేసి మళ్ళి కొత్త వాటిని పండితులచే పూజించి ఇంటికి,వ్యాపార సంస్థలకు కట్టుకోవాలి.

chandra grahan, grahan, grahan kaal, lunar eclipse, precautions on eclipse
ధన్వంతరీ జయంతి – ఆరోగ్యానికి ఈ రోజు చేయవలసిన పనులేమిటి
రాహు గ్రస్త చంద్ర గ్రహణం – రాశులు మీద ప్రభావం

Related Posts

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

This content is Copyrighted, and not allowed to copy!