గ్రహణ సమయములో గర్భవతులు పాటించవలసిన నియమాలు ఏమిటి?

గ్రహణ సమయములో గర్భవతులు పాటించవలసిన నియమాలు ఏమిటి?

pregnancy precautions on eclipse

1. గర్భవతులు గ్రహణం చూడరాదు.
2. గ్రహణం పట్టే సమయంలో సూర్య / చంద్రకాంతి పడే చోట కూర్చోకూడదు.
3. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కూరగాయలు తరగడం / పండ్లు కోయడం.. ఇత్యాది పనులు చేయకూడదు.
4. గర్భం ధరించిన స్త్రీలు గ్రహణ సమయంలో ఇంటికే పరిమితమవ్వడం మంచిది.
5. తమ నివాస గృహాలలో ఆ సమయంలో సూర్యుడి చంద్రుని ఛాయలు పడకుండా జాగ్రత్తపడాలి.
6. గ్రహణ సమయంలో ప్రసరించే అతినీలలోహిత కిరణాలు గర్భిణీ స్త్రీలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి. తద్వారా గ్రహణపు మొర్రె/శరీరంలో అంగ వైకల్యాలు వస్తాయి(ఇది శాస్త్రీయంగా నిరూపించబడినది) కావున అశ్రద్ద చేయరాదు

అందుచేత గర్భవతులు గ్రహణ సమయంలో మనోనిర్మలతతో పడుకోవడం చాలా ఉత్తమ మైన మార్గం.

గర్భిణీ స్త్రీలు పఠించవలసిన శ్లోకం:

దేవకీసుత గోవిన్ద వాసుదేవ జగత్పతే ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః ॥
వాసుదేవ జగద్వన్ద్య శ్రీపతే పురుషోత్తమ ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః ॥

grahan, grahan kaal, precautions on eclipse, Solar Eclipse, Surya Grahan
పాక్షిక సూర్యగ్రహణము – సూర్య గ్రహణం సమయాలు
ధన త్రయోదశి పూజ – ప్రాశస్త్యం

Related Posts