గ్రహణం సమయంలో చేయకూడని, చేయవలసిన పనులు

 1. Home
 2. chevron_right
 3. Devotional Facts
 4. chevron_right
 5. గ్రహణం సమయంలో చేయకూడని, చేయవలసిన పనులు

గ్రహణం సమయంలో చేయకూడని, చేయవలసిన పనులు

things not to do in the time of eclipse

సాధారణంగా గ్రహణ సమయములో గర్భవతులు పాటించవలసిన నియమాలు గూర్చి చెబుతారు కాని… అందరూ ఎటువంటి పనులు గ్రహణం సమయంలో చేయకూడదో, ఏ పనులు చేయాలో ధర్మసింధు వివరంగా తెలిపినది.

గ్రహణకాలే శయనే కృతే రోగో మూత్రే దారిద్ర్యం పురీషే కృమిః |
మైథునే గ్రామసూకరో అభ్యఙ్గే కుష్ఠీ భోజనే నరక ఇతి ||

 • గ్రహణకాలమున నిద్రిస్తే రోగము,
 • మూత్రవిసర్జన వలన దారిద్ర్యము,
 • మలవిసర్జన వలన పురుగుగా జన్మించుట,
 • మైథునం వలన గ్రామపందిగానూ,
 • అభ్యఙ్గస్నానం వలన కుష్ఠు రోగము,
 • భోజనం చేయుటవలన నరకము ప్రాప్తించును.

గ్రహణ సమయంలో చేయవలసిన పనులు:

గ్రహణ పట్టు ,మధ్య , విడుపుస్నానాలు ఆచరించే వారు యాధావిధిగా స్నానం ఆచరించి,మంత్రానుష్టానములను నిర్వహించుకొవచ్చును.

గర్భిణీ స్త్రీలు పఠించవలసిన శ్లోకం:

దేవకీసుత గోవిన్ద వాసుదేవ జగత్పతే ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః ॥
వాసుదేవ జగద్వన్ద్య శ్రీపతే పురుషోత్తమ ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః ॥

గ్రహణం సమయంలో ఎవరి నక్షత్ర జపం వారు చేసుకోవచ్చును. లేదా మీకు ఏదైనా మంత్రానుష్టానం ఉంటే ఆ మంత్రం జపం చేసుకోవచ్చు. గాయత్రీ ఉపదేశం ఉన్న వారు కచ్చితంగా గాయత్రీ మంత్ర జప పఠణం తప్పక చేయవలెను.

ఏ ఉపదేశం లేని వారు చంద్ర గాయత్రి లేదా చంద్ర ధ్యాన శ్లోకము పఠించుట సర్వదా శ్రేయస్కరం.

చంద్ర గాయత్రి:
ఓం క్షీర పుత్రాయ విద్మహే అమృతతత్త్వాయ ధీమహి |
తన్నోశ్చంద్రః ప్రచోదయాత్ ||

చంద్ర శ్లోకం:
దధి శంఖ తుషారాభం | క్షీరోదార్ణవ సంభవం ||
నమామి శశినం సోమం | శంభోర్మకుట భూషణం ||

, ,
గ్రహణం పూర్తి అయిన తరువాత చేయవలసిన పనులు
జూలై 27, 2018 సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం ఏ రాశి వారికి యే ఫలితము ఇచ్చును?

Related Posts