నవదుర్గా స్తోత్రం

Loading

నవదుర్గా స్తోత్రం - Navadurga Stotram

Poojalu. com శ్రేయోభిలాషులకు శుభాభినందనలు. ఇకపై గ్రూప్ ల ద్వారా కాకుండా నేరుగా నిత్య పంచాంగం, పూజా విధానాలు, ధర్మ సందేహాలు, ఆధ్యాత్మిక సమాచారాలను పొందడానికి ఇప్పుడే మా WhatsApp Channel ను అనుసరించండి.

నవదుర్గా స్తోత్రం - Navadurga Stotram

“శక్తి” స్వరూపం అయిన దుర్గామాత ను అనేక రూపాలలో పూజిస్తారు. శ్రీ మహా సరస్వతి, శ్రీ మహా లక్ష్మి మరియు శ్రీ మహాకాళి (“శక్తి” యొక్క 3 ప్రధాన రూపాలు) యొక్క పరిణామం వరుసగా శ్రీ బ్రహ్మ, శ్రీ విష్ణు మరియు శ్రీ మ్లాహేశ్వరుల నుండి జరిగింది. ఈ 3 దేవతలలో ప్రతి ఒక్కటి మరో 3 రూపాలకు ఆవిర్భవించింది మరియు మొత్తంగా, ఈ 9 రూపాలను కలిపి నవదుర్గ అని పిలుస్తారు.

దుర్గాదేవికి ఈ క్రింది విధంగా తొమ్మిది పేర్లు ఉన్నాయి: శైలపుత్రి, బ్రహ్మచారిణి, చంద్రఘంట, కూష్మాండ, స్కందమాత, కాత్యాయిని, కాళరాత్రి, మహాగౌరి మరియు సిద్ధాత్రి.

నవరాత్రులలో, దుర్గాదేవి యొక్క ఈ అన్ని రూపాలను పూజించడం చాలా ముఖ్యం. కలశ స్థాపనతో నవరాత్రి పూజ ప్రారంభమవుతుంది. హిందూ ఆచారాల ప్రకారం, కలశం గణేశుడిని సూచిస్తుందని భావిస్తారు, కాబట్టి గణేశుని మంత్రాన్ని పఠించడంతో పూజ ప్రారంభమవుతుంది. ఆ తరువాత, దుర్గా దేవి యొక్క వివిధ రూపాలను ఈ క్రింది మంత్రాల ద్వారా పూజిస్తారు. నవ దుర్గా స్తోత్రం దుర్గామాత యొక్క తొమ్మిది రూపాలను స్తుతించే శ్లోకం.  దుర్గాదేవి అనుగ్రహం కోసం భక్తితో జపించండి.

నవదుర్గా స్తోత్రం – Navadurga Stotram

శైలపుత్రీ –
వందే వాంఛితలాభాయ చంద్రార్ధకృతశేఖరామ్ |
వృషారూఢాం శూలధరాం శైలపుత్రీం యశస్వినీమ్ || ౧ ||

బ్రహ్మచారిణీ –
దధానా కరపద్మాభ్యామక్షమాలా కమండలూ |
దేవీ ప్రసీదతు మయి బ్రహ్మచారిణ్యనుత్తమా || ౨ ||

చంద్రఘంటా –
పిండజప్రవరారూఢా చండకోపాస్త్రకైర్యుతా |
ప్రసాదం తనుతే మహ్యం చంద్రఘంటేతి విశ్రుతా || ౩ ||

కూష్మాండా –
సురాసంపూర్ణకలశం రుధిరాప్లుతమేవ చ |
దధానా హస్తపద్మాభ్యాం కూష్మాండా శుభదాస్తు మే || ౪ ||

స్కందమాతా –
సింహాసనగతా నిత్యం పద్మాశ్రితకరద్వయా |
శుభదాస్తు సదా దేవీ స్కందమాతా యశస్వినీ || ౫ ||

కాత్యాయనీ –
చంద్రహాసోజ్జ్వలకరా శార్దూలవరవాహనా |
కాత్యాయనీ శుభం దద్యాద్దేవీ దానవఘాతినీ || ౬ ||

కాలరాత్రీ –
ఏకవేణీ జపాకర్ణపూర నగ్నా ఖరాస్థితా |
లంబోష్ఠీ కర్ణికాకర్ణీ తైలాభ్యక్తశరీరిణీ ||
వామపాదోల్లసల్లోహలతాకంటకభూషణా |
వర్ధన్మూర్ధధ్వజా కృష్ణా కాలరాత్రిర్భయంకరీ || ౭ ||

మహాగౌరీ –
శ్వేతే వృషే సమారూఢా శ్వేతాంబరధరా శుచిః |
మహాగౌరీ శుభం దద్యాన్మహాదేవప్రమోదదా || ౮ ||

సిద్ధిదాత్రీ –
సిద్ధగంధర్వయక్షాద్యైరసురైరమరైరపి |
సేవ్యమానా సదా భూయాత్ సిద్ధిదా సిద్ధిదాయినీ || ౯ ||

ఇతి నవదుర్గా స్తోత్రమ్ |

Click here to download Nava Durga Stotram

durga, durga puja, Dussehra, festivals, god, goddess durga, hindu tradition, navratri puja, navratri special
గ్రహణ సమయములో గర్భవతులు పాటించవలసిన నియమాలు ఏమిటి?
మహిషాసుర మర్దిని స్తోత్రం

Related Posts

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.