శ్రీ రామనవమి కళ్యాణ ప్రవరలు | శ్రీరామచంద్ర స్వామి, సీతా అమ్మవార్ల గోత్ర ప్రవరలు

Loading

gotra-pravara-of-lord-rama-and-sita

Poojalu. com శ్రేయోభిలాషులకు శుభాభినందనలు. ఇకపై గ్రూప్ ల ద్వారా కాకుండా నేరుగా నిత్య పంచాంగం, పూజా విధానాలు, ధర్మ సందేహాలు, ఆధ్యాత్మిక సమాచారాలను పొందడానికి ఇప్పుడే మా WhatsApp Channel ను అనుసరించండి.

శ్రీరామనవమి రోజున శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణోత్సవము జరుగుతున్న శుభ సందర్భంలో శ్రీరాముని, సీతా అమ్మవారి యొక్క వంశ వృతాంతములను వివరించు కళ్యాణ గోత్ర – ప్రవరలు.

శ్రీరామ ప్రవర:-

చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు.
వాసిష్ఠ ఐంద్ర ప్రమధ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత వశిష్ఠ గోత్రోద్భవాయ,
నాభాగ మహారాజ వర్మణో నప్త్రే…
అజ మహారాజ వర్మణః పౌత్రాయ…
దశరథ మహారాజ వర్మణః పుత్రాయ…
శ్రీరామచంద్ర స్వామినే కన్యార్ధినే వరాయ.

సీతాదేవి ప్రవర:-

చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు
ఆంగీరస ఆయాస్య గౌతమ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత గౌతమస గోత్రోద్భవీం…
స్వర్ణరోమ మహారాజ వర్మణో నప్త్రీం…
హ్రస్వరోమ మహారాజ వర్మణః పౌత్రీం…
జనక మహారాజ వర్మణః పుత్రీం…
సీతాదేవి నామ్నీం వరార్ధినీం కన్యాం…

శ్రీరామనవమి రోజున కళ్యాణ సందర్భంలో ఈ సీతా రామ  గోత్ర – ప్రవరలు విన్నంత మాత్రాన వంశవృద్ధి కలుగును అని శాస్త్ర వచనం.

lord rama, ram navami, Sri Rama Navami
ఇంటి వద్దనే శ్రీ రామనవమి పూజ ఎలా జరుపుకోవాలి…
చిత్రగుప్తుని పూజా సామాగ్రి | చిత్రగుప్త నోముకు కావలసిన వస్తువులు

Related Posts

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

You cannot copy content of this page