ధనుస్సు రాశి ఫలితములు 2021-2022

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం లో ధను రాశి వారికి [Sri Plava Nama Samvatsara Dhanu Rasi Phalitalu 2021-2022] ఆదాయం – 11, వ్యయం – 05 :: రాజపూజ్యం – 07, అవమానం – 05 గా ఉన్నాయి. సాధారణంగా మూల 4 పాదములు (యె, యో, బ, బి) పూర్వాషాఢ 4 పాదములు (బు, ధ, భ, ఢ) ఉత్తరాషాఢ 1వ పాదం (బె) వారు ధనుస్సు రాశి లోకి వస్తారు. శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సర ఉగాది ధను రాశి ఫలాలు [Dhanu Rasi Phalalu 2021] ఈ వీడియో లో వివరంగా గమనించగలరు.

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సర రాశి ఫలితాలు 2021