మిధున రాశి ఫలితములు 2021-2022

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం లో మిధున రాశి వారికి [Sri Plava Nama Samvatsara Mithuna Rasi Phalalu 2021-2022] ఆదాయం – 05, వ్యయం – 05 & రాజపూజ్యం – 03, అవమానం – 06 గా ఉన్నాయి. సాధారణంగా కృత్తిక 2,3,4 పాదములు (ఈ,ఊ,ఏ) రోహిణి 1,2,3,4 పాదములు,(ఓ,వా,వీ,వూ), మృగశిర 1,2 (వే,వో) పాదముల వారు మిధునరాశి లోకి వస్తారు. శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సర ఉగాది మిధునరాశి ఫలాలు [Mithuna Rasi Phalalu 2021] ఈ వీడియో లో వివరంగా గమనించగలరు.

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సర రాశి ఫలితాలు 2021