మీన రాశి ఫలితములు 2021-2022

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం లో మీన రాశి వారికి [Sri Plava Nama Samvatsara Meena Rasi Phalitalu 2021-2022] ఆదాయం – 11, వ్యయం – 05 :: రాజపూజ్యం – 02, అవమానం – 04 గా ఉన్నాయి. సాధారణంగా పూర్వాభాద్ర 4వ పాదం (ది) ఉత్తరాభాద్ర 1,2,3,4 పాదాలు(దు, శం, ఝ, థ) రేవతి 1,2,3,4 పాదాలు (దే, దో, చ, చి) వారు మీనరాశి లోకి వస్తారు. శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సర ఉగాది మీనరాశి ఫలాలు [Meena Rasi Phalalu 2021] ఈ వీడియో లో వివరంగా గమనించగలరు.

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సర రాశి ఫలితాలు 2021