మకర రాశి ఫలితములు 2021-2022

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం లో మకర రాశి వారికి [Sri Plava Nama Samvatsara Makara Rasi Phalitalu 2021-2022] ఆదాయం – 14, వ్యయం – 14 :: రాజపూజ్యం – 03, అవమానం – 01 గా ఉన్నాయి. సాధారణంగా ఉత్తరాషాఢ 2, 3, 4 పాదాలు (బో, జ, జి) శ్రవణం 1,2,3,4 పాదాలు (జు, జే, జో, ఖ) ధనిష్టా 1, 2 పాదాలు (గ, గి) వారు మకరరాశి లోకి వస్తారు. శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సర ఉగాది మకరరాశి ఫలాలు [Makara Rasi Phalalu 2021] ఈ వీడియో లో వివరంగా గమనించగలరు.

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సర రాశి ఫలితాలు 2021