వృశ్చిక రాశి ఫలితములు 2021-2022

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం లో వృశ్చిక రాశి వారికి [Sri Plava Nama Samvatsara Vruschika Rasi Phalitalu 2021-2022] ఆదాయం – 08, వ్యయం – 14 :: రాజపూజ్యం – 04, అవమానం – 05 గా ఉన్నాయి. సాధారణంగా విశాఖ 4వ పాదం(తో) అనురాధ 1,2,3,4 పాదాలు (న, ని,ను, నే) జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదాలు (నో, య, యి, యు) వారు వృశ్చికరాశి లోకి వస్తారు. శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సర ఉగాది వృశ్చికరాశి ఫలాలు [Vruschika Rasi Phalalu 2021] ఈ వీడియో లో వివరంగా గమనించగలరు.

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సర రాశి ఫలితాలు 2021