వృశ్చిక రాశి ఫలితములు 2020-2021

శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సర రాశి ఫలితాలు [Sri Sarvari Nama Samvatsara Telugu Rasi Phalitalu 2020-2021] లో వృశ్చిక రాశి వారికి ఆదాయం – 05, వ్యయం – 05 : : రాజపూజ్యం – 03, అవమానం – 03 గా ఉన్నాయి. సాధారణంగా విశాఖ 4వ పాదం(తో) అనురాధ 4 పాదాలు (న, ని,ను, నే) జ్యేష్ట 4 పాదాలు (నో, య, యి, యు) వారు వృశ్చికరాశి లోకి వస్తారు. శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సర వృశ్చికరాశి ఫలాలు [Vruschika Rasi Phalalu 2020] కింది డాక్యుమెంట్ లో గమనించగలరు.

Menu
error: Content is protected !!