కుంభ రాశి ఫలితములు 2021-2022

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం లో కుంభ రాశి వారికి [Sri Plava Nama Samvatsara Kumbha Rasi Phalitalu 2021-2022] ఆదాయం – 14, వ్యయం – 14 :: రాజపూజ్యం – 06, అవమానం – 01 గా ఉన్నాయి. సాధారణంగా ధనిష్టా 3, 4 పాదాలు (గు, గె) శతభిషం 1,2,3,4 పాదాలు (గొ, స, సి, సు) పూర్వాభాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు (సె, సో, ద) వారు కుంభరాశి లోకి వస్తారు. శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సర ఉగాది కుంభరాశి ఫలాలు [Kumbha Rasi Phalalu 2021] ఈ వీడియో లో వివరంగా గమనించగలరు.

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సర రాశి ఫలితాలు 2021