కన్యా రాశి ఫలితములు 2021-2022

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం లో కన్యా రాశి వారికి [Sri Plava Nama Samvatsara Kanya Rasi Phalitalu 2021-2022] ఆదాయం – 05, వ్యయం – 05 :: రాజపూజ్యం – 05, అవమానం – 02 గా ఉన్నాయి. సాధారణంగా ఉత్తర 2,3, 4 పాదాలు (టొ, ప, పి) హస్త 4 పాదాలు (పు, షం, ణ, ఠ) చిత్త 1,2 పాదాలు (పె, పొ) వారు కన్యారాశి లోకి వస్తారు. శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సర ఉగాది కన్యారాశి ఫలాలు [Kanya Rasi Phalalu 2021] ఈ వీడియో లో వివరంగా గమనించగలరు.

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సర రాశి ఫలితాలు 2021