జూలై 27, 2018 సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణ సమయాలు | చంద్ర గ్రహణం

Loading

this year lunar eclipse full information

Poojalu. com శ్రేయోభిలాషులకు శుభాభినందనలు. ఇకపై గ్రూప్ ల ద్వారా కాకుండా నేరుగా నిత్య పంచాంగం, పూజా విధానాలు, ధర్మ సందేహాలు, ఆధ్యాత్మిక సమాచారాలను పొందడానికి ఇప్పుడే మా WhatsApp Channel ను అనుసరించండి.

శ్రీ విళంబి నామ సంవత్సర ఆషాఢ శుక్ల పూర్ణిమ ది.. 27-07-2018 తేదీ శుక్రవారం కేతుగ్రస్త సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం.

ది. 27వ తేదీ జూలై 2018 , శ్రీ విళంబినామ సంవత్సర ఆషాఢ శుక్ల పౌర్ణమి నాడు మకర రాశి యందు రాత్రి 11:54 ని నుండి తెల్లవారుఝామున 3:55 ని వరకూ సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం (Total Lunar Eclipse July 2018) ఏర్పడును. ఈ గ్రహణం భారత దేశమంతటా కనిపించును. ఐతే ఈ సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం ప్రారంభము తూర్పు ఆగ్నేయములందు స్పర్శను పొంది, వాయవ్యమందు నిమీలనమొంది, ఈశాన్యంలో ఉన్మీలనమై పశ్చిమమందు మోక్షము పొందును. కేతుగ్రస్త సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం యొక్క వర్ణము పింగళ వర్ణము.

జూలై 27, 2018 సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణ సమయాలు

చంద్రోదయకాలం(RJY): రాత్రి 6గంటల 20 నిముషములు (IST)
గ్రహణ స్పర్శకాలం: రాత్రి 11గంటల 54 నిముషములు (IST)
గ్రహణ నిమీలన కాలం: రాత్రి 12గంటల 59 నిముషములు (IST)
గ్రహణ మధ్య కాలం: రాత్రి 1గంటల 51 నిముషములు (IST)
గ్రహణ ఉన్మీలన కాలం: రాత్రి 2గంటల 43 నిముషములు (IST)
గ్రహణ మోక్ష కాలం: రాత్రి 3గంటల 49 నిముషములు (IST)
గ్రహణ పుణ్య కాలం 3గంటల 55 నిముషములు
బింబదర్శన కాలం 1గంట 44 నిముషములు
grahan, grahan kaal, lunar eclipse, precautions on eclipse
జూలై 27, 2018 సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం ఏ రాశి వారికి యే ఫలితము ఇచ్చును?
యజ్ఞ్యోపవీతమును అసల ఎప్పుడెప్పుడు మార్చాలో తెలుసా?

Related Posts

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.